To see all edits you have access to, please log in.
Virtualus mobilumas Druskininkai 2011: Virtualus Mobilumas
Virtualus mobilumas akademinėms studijoms ir mokymuisi. TeaCamp projekto rezultatai ir patirtis. E. Daukšienė
LieDM asociacijos veikla, projektai, pagalba institucijoms. A Volungevičienė
VMA SAKAI funkcinės galimybės. S.Turskienė
VMA Moodle vertimas. Moodle AMOS. D.Baziukė
LieDM Moodle 2.X – poreikiai, pasiūlymai, dalinimasis patirtimi.... D.Pranckutė
Moodle paslaugų paketų aptarimas. M.Šadauskas
Bendravimas-vertybė (Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra taikant vertybinių nuostatų formavimą bei inovatyvius švietimo metodus. G.Vaitonytė
Prienų Žiburio gimnazijos IS "Ei-tinklas". A.Degutis
2011 m. LieDM asociacijos ir LSŠA konferencijos organizavimo klausimai
VšĮ Utenos darbo rinkos mokymo centras. (G.Indrašius, J. Pasaulytė): Projektų "Relese" ir "eBig3" pristatymai
Projekto pristatymas: Light (Innovative Methods and Practices to Facilitate Social Inclusion). M.Teresevičienė
Projekto pristatymas: E-mentoring (New skills and competencies for new jobs). E.Daukšienė
Baltijos edukacinių technologijų institutas (D.Gudonienė) MW-Sonet - Kaimiškųjų vietovių moterų tinklas kaip mentoriavimo priemonė
TeaCamp projektas – virtualaus mobilumo atvejis. M.Teresevičienė
Virtualus mobilumas akademinėms studijoms ir mokymuisi. TeaCamp projekto rezultatai ir patirtis. E. Daukšienė